Door op de knop 'Lees meer' te klikken, kunt u het verslag lezen van het overleg dat heeft plaatsgevonden op 18 mei 2022.

Overleg Whatsappgroepen,  

Zidewinde,  18-05-2022.

 

Aanwezigen ;
Gemeente                                      – Barry Schrijver
Politie                                             – Werner Zopfi
Contourde Twern                         – afgemeld.

Whatsappgroepen;
Henk Brito                                                  Hof van Capelle                     Sprang-Capelle
Desiree Zacht –                             -           Rondom Zuidewijn                 Sprang-Capelle
Lonneke Verhoeven                      -           Rondom Zuidewijn                 Sprang-Capelle
Hans Beerens                               -           Stro-Reiger                              Sprang-Capelle
Yolande Honhoff                            -           Stro-Reiger                              Sprang-Capelle
Bart Pols                                         -          Landgoed Driessen –             doch verhuisde naar Sprang-Capelle –Vrijhoeven
Gwennie Kers                                -           Besoyen 1 + 2                         Waalwijk Noord
Rene Kers                                      -           Besoyen 1 + 2                         Waalwijk Noord
Boukje Dijkstra                              -           Ouw Bork                                 Waalwijk Noord
Nico de Jonge                                -           5142 B2                                   Waalwijk Noord
Jeroen Gouda                                -           De Hoef                                    Waalwijk Noord
Wilma Luiken                                 -           Ouw Bork                                 Waalwijk Noord
Ad de Wilde & W. Luiken                          postcode 5142 div. groepen     Waalwijk Noord  (vervangers gezocht!)
Yvonne van Baal                            -          Meerdijk (deel 2)                      Waalwijk Zuid
Ad de Wilde                                  -           De Componisten                       Waalwijk Zuid
Ludo Maaijwee                             -           Mesdagkwartier                        Waalwijk Zuid
Petra Molenschot -                       -           Meerdijk (Oud)                         Waalwijk Zuid
Berrie Timmermans -                    -           Leefbaar Bloemenoord            Waalwijk Zuid
Rene van de Grint                        -           Binnenbijster                            Waspik
Pieter van Dongen                        -           Waspik-Boven                         Waspik
Paul Niehaus                                -           Het Fort                                    Landgoed Driessen
Sander Oome                               -           Bibliotheek                               Landgoed Driessen

Werner

 • Welkom – Na meer dan 2 jaar zijn we weer eens samen.

De communicatie verliep niet altijd even goed.

Corona is gekomen, en zelf ben ik ook getroffen door Corona, met alle schadelijke gevolgen van dien.

Een wijkagent voor assistentie en/of vervanging voor het deel “Burgerparticipatie” is helaas moeilijk te vinden.

We hebben inmiddels de transitie gemaakt naar het nieuwe systeem voor de Whatsappgroepen.

Leendert van de Welle heeft wel assistentie gegeven met het opzetten van het systeem.

 • We zijn met ongeveer 50 groepen in de gemeente Waalwijk.
  Er zijn onlangs wat groepen samengegaan.
 • Criminaliteit, wat cijfers.
  2021 – 57 woninginbraken -     2022 – tot nu toe 11 woninginbraken

De vraag werd gesteld of de cijfers sterk verschillen met de periode van voor Corona.

We hebben het even nagezocht.

In 2018 – 84,  2019 – 89,  2020 – 59 woninginbraken, Dus dat scheelt aanzienlijk.

De woninginbraken zijn voornamelijk te herleiden tot gelegenheidsdieven, daders die uit de eigen regio komen.

Via de link data.politie.nl - Geregistreerde misdrijven; soort misdrijf, wijk, buurt, jaarcijfers vindt u de cijfers van criminaliteit.

 • Diefstal van auto-onderdelen, de daders van dit soort misdrijven noemen we ook wel Mobiel Banditisme. Men reist naar een regio en slaan, na een observatie (op bijv. elektrische scooters) hun slag in een woonwijk.

Dasboards, airbags, katalysatoren etc.

2021 –  127  onderdelen van voertuigen, voor 2022 tot hier toe 32
Diefstal van auto’s, in 2021 19, in 2022 tot hier toe 7.

Voor meer cijfers, kijk op de website van de

Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit https://liv.nl/diefstalcijfers/modellen-met-het-hoogste-risico.

Fietsdiefstallen – er worden veel fietsen ook weer teruggevonden bij “helers”.

 • De werking voor de nieuwe Whatsappwerkwijze lichten we in het kort even toe.

De groepen staan geregistreerd op de regiokaart van de politie.

De simkaart van de OPCO (Operationeel Coördinator) in het politiebureau is (als het goed is) aan alle groepen toegevoegd.  

Het is een “vast device” en is niet gelinkt aan een persoon. (!)
De berichten worden niet actief uitgelezen. Deze draaien wel op de achtergrond.

(In de toekomst wordt hierover een voorlichtingsfilmpje gemaakt)

Alleen bij een melding via 112 of 0800 8844 wordt de regiokaart van de groepen geactiveerd en worden de berichten meegelezen.

(Het blijft van belang om de groepsleden hiervan te laten doordringen!)

Ook de aanrijdende voertuigen kunnen dan de berichten meevolgen.

Het werkt snel en effectief.

Andersom werkt het ook. De groepen kunnen namelijk met een paar klikken door de OPCO met een alarmbericht worden geactiveerd. Zo kunnen in de hele regio alle 150 groepen worden gewaarschuwd hetgeen betekent dat meer dan 10.000 mensen worden gewaarschuwd.

Vraag wat doen we met de gemaakte foto’s in de Whatsappgroep?

Deze blijven IN de groep en mogen niet buiten de groep worden gedeeld.

Vraag, zijn er situaties geweest waarvan de politie door het systeem profijt heeft gehad?

Ja, bij vermissing van personen.

 • Vraag – Toevoeging van de buurteams mogelijk maken en, wie zit waar?
  Dit wordt nader uitgelegd in het kopje  “De eigen groepen.”

·         Vraag - Wat is een verdachte situatie?

Een vaste definitie hiervan bestaat eigenlijk niet. Het is een situatie waarvan u een zeker onderbuikgevoel krijgt “Vreemd, dit is niet in de haak” Vaak is dat bij een onbekend persoon met een onduidelijk gedrag.

Er werd ook opgemerkt dat een oproeper vaak onzeker is, twijfelt, en dus niet 112 belt, maar dat een Whatsappalarm wordt geactiveerd. Door deze oproep te plaatsen kan men een beetje leunen op de groepsbeheerder en/of de rest van de groep.

Er werd ook opgemerkt dat men vaak bij de vaststelling zelf geen verdere vragen stelt maar direct de Whatsappgroep informeert.

Het is ook niet verkeerd om, achteraf, nog een melding te doen aan 0900 8844

Verdacht gedrag

Zie “Verdacht gedrag” verder op afzonderlijk blad.

·         Vraag; er is een Whatsappnummer voor politie, en kunnen we dit ook gebruiken?

Ja, maar beter is om dit niet via Whatsapp te doen. Beter is 0900 8844.

·         Vraag; terugkoppeling is een onderdeel van het succes?

Inderdaad, maar daarvoor is niet altijd de tijd om dit goed te doen en wordt ook wel vergeten.

Hier werd verder over gesproken.
Opmerking, een terugkoppeling als tekstbericht is ook terugkoppeling. Uiteraard is persoonlijk beter, maar we begrijpen ook dat dit niet altijd kan.

Onderwerpen Ad de Wilde / Stuurgroep.

Op de eerste plaats was het fijn om jullie allemaal te zien, vooral voor mij om een een gezicht te hebben bij een naam.

·         De organisatie van de Whatsapp groepen

De organisatie van de BPT’s,

Het elkaar kunnen vinden, weten welke groep waar werkt en hoe we elkaar kunnen aanvullen en ondersteunen

Het bleek tijdens het overleg dat groepen geen weet hadden van elkaars gebied.

En tot Corona uitbrak bleek dat we allemaal individueel werkten, los van elkaar

·         Informatief

Verbinding

In de zoektocht naar “wie doet wat en waar?” bleek al snel dat veel op internet gevonden informatie niet meer klopte.

Er was eigenlijk weinig tot geen onderling contact.

Nadat de brief van de gemeente op de mat viel met de mededeling dat gestopt werd met Buurtpreventie zoals die was, ontstond de vraag; Hoe nu verder?

·         De stuurgroep

Juist omdat er geen onderling contact was ontstond het idee om meer samenhang te creëren, informatie en ervaringen met elkaar te delen en zodoende werden mensen gepolst om de schouders eronder te willen zetten en mee te denken.

6 mensen werden gevonden,

We noemen ons 6-en gemakshalve een stuurgroep.

Waspik                                  Pieter van Dongen en Peter Ritzen

Sprang-Capelle    Yolande Honhoff en Lonneke Verhoeven.

Waalwijk                               Wilma Luiken en Ad de Wilde.

De stuurgroep had als doel; hoe kunnen we de groepen beter op de kaart zetten?

Hoe kunnen we informatie delen? Hoe kunnen we elkaar ondersteunen?

Hoe kunnen we ervaringen met elkaar delen?

Hoe kunnen we op een goede manier ons met elkaar verbinden?

We hebben nu een Whatsappgroep, dat is goed voor korte berichten die weinig commentaar behoeven.  Irritatie kan snel ontstaan bij de vele berichten.

Er Capelle werd een (Niet zichtbare en gesloten) Facebookgroep gemaakt voor onszelf om beter het contact te houden en info te delen.

Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om iedereen uit te nodigen om in die groep te komen, geef anders aan hoe je op de hoogte gehouden wil worden.

Overigens, is dit bericht ook als een soort nieuwsbrief ..

·         De nieuwe groepen

Nieuwe groepen? Dan eerst kijken of er al een groep actief is. 

De nieuwe groep ook bekend maken met de groepen van coördinatoren.

Verder kunnen deze kunnen door onszelf verder worden begeleid met raad en daad.

Graag ondersteuning door de gemeente met een flyer voor de buurt en het gebruik kunnen maken van een buurthuis voor een informatieve avond met de eigen buurt.

·         De eigen groepen.

Wat doen we? Wat gaat goed?  Wat kan (veel) beter?

Hebben we een idee wie onze Buur-groepen zijn?

Het is goed dat de groepsbeheerder wordt opgenomen in een buurgroep.

Dit wordt her en der al gedaan. Hoe kunnen we weten wie waar is?

Uiteraard via Werner, en via mij (Ad)

Toegevoegd worden bij de “buren” kan al informatie geven aan een situatie die zich mogelijk verplaatst naar de eigen groep De beheerder van de buurgroep kan dan al voorbereid zijn.

Vervanging, back-up van de groepen.

Denk na over vervanging. 

Wat gebeurt er als u niet in (meer) de gelegenheid bent om de eigen groep te volgen?

Kan iemand anders dit van u overnemen?

De ervaring leert dat, als een man de kar trekt, en dan uitvalt of verhuist, het heel moeilijk wordt om een vervanger te vinden.  

En denk eens na over de mogelijkheden die we gezamenlijk hebben om elkaar aan te vullen bij ziekte, of vakantie.

Overbodige berichten in de groep.

Er werd gesproken over het gebruik van de appgroepen, de berichten die geplaatst worden.

Er worden soms berichten geplaatst die niet in de groepen thuishoren. We hebben het allemaal al eens meegemaakt. Om het nog maar niet te hebben over de discussie die soms ontstaat.

Mensen haken snel af en verlaten de groep.  Actie van de groepsbeheerder is dan wel gewenst.

Een (toegevoegde) sociale appgroep kan hier uitkomst in geven.

Een eigen Facebookpagina ook.

In beide gevallen werkt dit goed, en is goed om de aandacht van de groepsleden vast te houden.

·         Wat doen we in de wijk?

Het is goed om de aandacht in de eigen wijk vast te houden, defecten en vernielingen in de openbare ruimten door te geven aan de gemeente, en aandacht te hebben voor die woningen waarvan de gordijnen vaak dicht zijn en het onkruid hoog groeit.

·         Buurtverbinders

Er is bij de gemeente een nieuw project in de maak; "Buurtverbinders".

Het gaat erom dat een buurtverbinder de vinger aan de pols legt bij een 20-tal woningen.

Dit zijn woningen in de eigen directe omgeving.

Het gaat dan om te zorgen dat mensen niet verpieteren, eenzaam zijn, hulp nodig hebben en dit niet willen/durven vragen,

in de ellende zitten door ziekte, sterfgeval, of wat dan ook.

Die mensen, zeer laagdrempelig een luisterend oor geven en een helpende hand uitsteken.

Niet als probleemoplosser, maar als sociaal contact, en om het hulpsignaal door te geven aan de juiste instantie.

·         Oefeningen – Trainingen, acties in de wijk

Het zou fijn zijn als dit weer mogelijk wordt.

Voorlopig is dit nog niet mogelijk, wellicht later in het jaar.

Ter afsluiting

Camera in Beeld

Werner onderstreepte het belang van opgenomen camerabeelden.

Zij kunnen duidelijkheid geven bij een opsporingsonderzoek.

De link werd al gedeeld in de groepsapp.  https://www.politie.nl/onderwerpen/camera-in-beeld.html

Een volgend overleg

Het voorstel werd gedaan om 2 x per jaar een overleg te organiseren.

Het volgend overleg zal dus plaatsvinden in oktober – november, de tijd van de “Donkere dagen” en dus een inbraakgevoelige periode.

De verbinding maken met elkaar, zeker met de eigen buurteams.

Whatsappgroep voor coördinatoren, veel mensen storen zich aan de aanhoudende berichten over een onderwerp/vraag, antwoordt privé,

Deel ervaringen en stel vragen, de antwoorden kunnen voor iedereen interessant zijn!

 

Bijlage

Verdacht gedrag

Wat kunnen verdachte situaties zijn?

Misdrijven zoals inbraken, worden voorafgegaan door het “scannen” van de buurt,
Criminelen willen namelijk weten wanneer en waar de meeste kans is op het behalen van een goed resultaat.
Dit “scannen” geeft vaak een verdacht gedrag

 1. kijkt bij huizen naar binnen,
 2. kijkt veel om zich heen en achterom...
 3. Iemand;Rijdt / loopt langzaam, schijnbaar doelloos, en is op een raar tijdstip aanwezig.
 4. verandert van tempo en/of ontwijkt mensen,
 5. kijkt veel op telefoon en maakt foto's (dit lijkt normaal te zijn, maar in combinatie met de rest van de punten...)
 6. voelt aan poorten of deze open/gesloten zijn.
 7. verandert van richting als er licht aanspringt.
 8. is gefocust op de omgeving,
 9. aandacht van 2 personen is op de omgeving gericht i.p.v. op elkaar
 10. verschuilt het gezicht door capuchon,
 11. telt aantal woningen / ramen (3e woning, 1e raam...)
 12. heeft onduidelijk verhaal als hij wordt aangesproken
 13. vertoont schrikreactie als hij/zij aangesproken wordt,
 14. loopt een onlogische route..
 15. donker gekleed en draagt handschoenen als het niet koud is.
 16. heeft voorwerpen bij zich waarvoor geen logische verklaring is.

« Terug naar het nieuwsoverzicht
logo-bpt-waspik Verslag Whatsapp overleg 18-05-2022 - Buurtpreventie Waspik