Welkom op de website van BPT Waspik-Boven

Waarom een Buurt Preventie Team in onze wijk?

Reeds enkele jaren zijn er verschillende BPT's (Buurt Preventie Teams) actief binnen de gemeente Waalwijk. En zo ook in onze mooir dorp Waspik. Naar aanleiding van een overleg met de wijk coördinator van de gemeente eind april 2016 werd de vraag gesteld of er in Waspik-Boven misschien ook belangstelling zou zijn om een BPT op te richten. Op dat moment was er bij de huidige coördinator geen duidelijke aanwijzing dat hier behoefte aan zou zijn. Maar toch werd er een brief rondgestuurd in heel Waspik-Boven en zodoende was er half juli een bijeenkomst ingepland voor de geïnteresseerden in een BPT in Waspik-Boven.
De uitkomst van die vergadering leed naar het daadwerkelijk opstarten van de procedure. Zodoende werd iedereen in Waspik-Boven in november 2016 op de hoogte gebracht van de aanvang van het BPT Waspik-Boven. Uiteindelijk is deze officieel van start gegaan op 21 februari 2017.

 Het doel van BPT Waspik-Boven is er met z'n allen voor zorgen dat Waspik-Boven een veilige wijk is en blijft om te wonen. Kort samengevat zijn de functies van het BPT als volgt:
- het zijn de ogen en oren van de wijk
- melding maken van ongewone en verdachte zaken
- het getuige zijn van strafbare feiten
- signaleren daarvan en doorverwijzen naar de politie
Dit alles levert een afschrikkend effect voor overlast veroorzakers en criminelen. Ook zal er in de buurt meer saamhorigheid en veiligheid ontstaan.

Hoe werkt een BPT?

Een Buurt Preventie Team bestaat uit een straatvertegenwoordiger per straat. Hij of zij is het aanspreekpunt voor bewoners in de straat. De straatvertegenwoordiger geeft op zijn beurt gemelde zaken door aan de coördinator die op zijn beurt direct contact heeft met de wijkagent.
Er zijn ondertussen een aantal straatvertegenwoordigers aangesteld, zoals u in de rechter kolom kunt zien. Maar wat ook te zien valt is dat er nog wel een aantal vertegenwoordigers bij kunnen. Mocht u hier interesse in of vragen over hebben, neem dan contact op met de coördinator of via de Contact knop in het linker menu. Meer info kunt u ook vinden in het rechter menu onder Downloads.

Ook een BPT Waspik-Boven Whatsapp groep

Na de succesvolle start van het BPT Waspik-Boven, is er in mei 2018 ook een Whatsapp groep van start gegaan. Deze groep is er voor bedoeld om nog sneller en actiever te kunnen reageren op verdachte en strafbare zaken in onze wijk. Meer info hierover vind u onder de knop Downloads in het rechter menu. Uiteraard kunt u zich via deze website direct aanmelden voor deze Whatsapp groep. Voordat u zich aanmeld, vragen we wel vantevoren even de 'gebruikers handleiding' door te nemen om verwarring in de toekomst te voorkomen.

Nieuws en tips

WhatsApp BPT Waspik-Boven - Buurtpreventie Waspik

29-03-2020 | Whatsapp spreekuur met digitaal wijkagent

Cybercrime is de laatste tijd een steeds vaker voorkomend probleem. Niet alleen voor grote bedrijven die veel digitale data verwerken, maar ook voor de particulier. Onder cybercrime vallen alle criminele activiteiten die digitaal worden uitgevoerd.
Mocht u vragen hebben over zaken die betrekking hebben op cybercrime, dan kunt u vanaf woensdag 1 april bij de digitaal wijkagent van de gemeente Waalwijk terecht. Iedere week zal hij beschikbaar zijn voor een spreekuur via Whatsapp. Leendert van der Welle is dan tussen 19.30u en 20.30u voor u beschikbaar.
Verdere info ziet u op onderstaande aankondiging.

26032020 Waaks Waalwijk 0006

WhatsApp BPT Waspik-Boven - Buurtpreventie Waspik

12-01-2019 | Whats-app groep

Start WhatsApp-groep BPT WASPIK-BOVEN

Het BPT Waspik-Boven heeft al geruime tijd een WhatsApp groep.
Om e.e.a. soepel te laten verlopen hebben we hieronder voor de werking enkele gebruiksregels opgesteld.

Lees meer

Werkgebied BPT Waspik-Boven

Klik op onderstaande afbeelding voor een grotere weergave.
Waspik Boven

Team BPT Waspik-Boven

Het BPT is een informele organisatie van vrijwilligers.

Coördinator Pieter van Dongen
Plaatsvervangend coördinator dhr. Wagenmakers
Penningmeester nvt
Websitebeheer Pieter van Dongen
Straatvertegenwoordigers Genoemd in de brief van de opstart van het BPT

De coördinator stuurt het BPT aan. Hij is ook degene die namens het BPT in (direct) contact staat met politie en gemeente.

Straatvertegenwoordigers

Een straatvertegenwoordiger zorgt ervoor dat de bewoners van zijn straat op de hoogte worden gesteld van activiteiten van het BPT, helpt mee actviteiten op te zetten en kan meldingsformulieren ontvangen om door te spelen aan de coordinator. Heb je interesse neem dan contact op. Veel tijd zal het je op jaarbasis niet kosten. 

We vermelden hier voor welke straat een straatvertegenwoordiger bekend is en waar we nog aanvuling zoeken: 

André Brokxstraat nog 1 gevraagd
Arnoldus Verschurenstraat nog 2 gevraagd
Berkendreef en Ruyghtpad 1 benoemd
Canadeseweg 1 benoemd

Carmelietenstraat

3 benoemd

Elzendreef nog 1 gevraagd
Haverkamp nog 1 gevraagd
Hazelaarstraat nog 1 gevraagd
Jan van Erpstraat nog 1 gevraagd
Lijsterbesstraat nog 1 gevraagd
Lindenheuvel en Olmenpad nog 1 gevraagd

Rector Gelissenstraat

1 benoemd

Schotse Hooglanderstraat

2 benoemd, nog 2 gevraagd

Spoorstraat nog 1 gevraagd
Stadhoudersdijk nog 1 gevraagd

Thomas Zijlmansstraat en Hoogblok 

2 benoemd

Vrouwkensvaartsestraat

2 benoemd, nog 2 gevraagd

Wilgenplantsoen

1 benoemd

Downloads

Mocht u liever op papier uw melding doen print dan dit bestand en lever het in bij een van de BPT leden.