Welkom op de website van BPT Kanaal en Spoor!

Waarom een buurtpreventieteam in onze wijk ?
Omdat wij, buurtgenoten, geschrokken zijn van het aantal inbraken en pogingen tot inbraak van de laatste jaren. Wij zijn er van overtuigd dat, als we met zijn allen wat meer opletten er veel leed bespaard kan blijven.

Ons uitgangspunt is dat als we iets ongewoons of vreemds zien in onze wijk, we dat melden zodat de politie actie kan ondernemen. We denken dan bijvoorbeeld aan mensen of auto’s op plaatsen waar die niet horen of mensen die zich ‘vreemd’ gedragen.

Het is niet de bedoeling dat we zelf met knuppels de straat op gaan, maar dat we weten waar we kunnen melden. We hopen ook dat iedereen zich bewust wordt dat melden belangrijk is en niet denken "die ander doet het wel".

Deze site is vooral bedoeld om snel en makkelijk een melding te plaatsen!

Wij van het BPT zorgen er voor dat deze melding bij de politie onder de aandacht wordt gebracht.

Voor het inleveren van de papieren meldingsformulieren zoeken wij nog enkele straatvertegenwoordigers, die ook lid willen worden van het BPT.

Nieuws en tips

WaaksLogo BPT Kanaal & Spoor - Buurtpreventie Waspik

04-01-2019 | Waaks

Project Waaks

Waaks is een samenwerkingstraject tussen politie, gemeente en hondenbezitters om de veiligheid in de wijk te verhogen en woninginbraak, auto-inbraak en andere vormen van criminaliteit tegen te gaan.

Aanmelden kan via de volgende link Website Gemeente Waalwijk t.b.v. Waaks

Lees meer

Werkgebied BPT Kanaal & Spoor

Kanaal en Spoor

Fotoalbum

Geen albums beschikbaar

Team BPT Kanaal & Spoor

Het BPT is een informele organisatie van vrijwilligers.

Coördinator: Peter Ritzen
Coordinatoren (WhatsApp):
Leonie Akkermans / Martin Heijblom / Ed Dermois
Penningmeester:  
Websitebeheer:  
Straatvertegenwoordigers: Zie onder

De coördinator stuurt het BPT aan. Hij is ook degene die namens het BPT in (direct) contact staat met politie en gemeente.

Straatvertegenwoordigers

Een straatvertegenwoordiger zorgt ervoor dat de bewoners van zijn straat op de hoogte worden gesteld van activiteiten van het BPT, helpt mee actviteiten op te zetten en kan meldingsformulieren ontvangen om door te spelen aan de coordinator. Heb je interesse neem dan contact op. Veel tijd zal het je op jaarbasis niet kosten. 

Hieronder vind je een overzicht van de straatvertegenwoordigers: 

Leden:

Aad van der Valk

 

Mariëlle Pijnenburg

 

Marjonet van Eersel

 

Nicole Schellekens

 

Rob Metzke

Secretariële ondersteuning:  

Jeanina van den Elshout

Downloads

Mocht u liever op papier uw melding doen print dan dit bestand en lever het in bij een van de BPT leden.