Welkom op de website van BPT Binnenbijster

Het BuurtPreventieTeam Binnenbijster, hierna kort BPT genoemd, is tot stand gekomen na een bijeenkomst over buurtpreventie op 21 januari 2015 in Den Bolder. Een aantal bewoners wilde een BPT oprichten en na deze bijeenkomst waren er voldoende vrijwilligers om dat te doen.

Waarom een BPT?
Een ieder zal uit eigen ervaring of van "horen zeggen" wel bekend zijn met inbraak of vernieling. Een BPT wil bijdragen aan het voorkomen daarvan. In het algemeen wil het BPT de veiligheid vergroten. Echter dat doen niet (alleen) de leden van een BPT maar alle bewoners van de wijk waarvoor het BPT is opgericht. In dit geval: De Binnenbijster. Op deze kaart kun je zien welk gebied dat betreft.

Wat is het BPT?
Het BPT bestaat uit een Coordinator en een aantal straatvertegenwoordigers. Bij de coordinator komen meldingen binnen en hij onderhoud contact met gemeente en politie. Een straatvertegenwoordiger is het aanspreekpunt namens het BPT voor de bewoners van zijn straat. Tevens helpt hij met het organiseren van activiteiten en verspreiden van bijvoorbeeld flyers.

Wat vraagt het BPT van jou?
Wees alert en meld wat je verdacht vindt bij het BPT. Zo zorgen we er samen voor dat we het maximale doen om de wijk zo veilig als mogelijk te maken. Dat komt ten goede aan de leefbaarheid en sfeer. Heb je opmerkingen of ideeen ten aanzien van het BPT meldt dit dan ook. Dat kan via het contact formulier.

Wat meld ik aan het BPT?
Om ervoor te zorgen dat de juiste zaken op de juiste plek gemeld worden is een "Info-kaart meldingen" gemaakt. Daarop staat aangeven wat aan 112, 0900-8844 en/of het BPT gemeld moet worden. Aarzel niet om daarvan gebruik te maken!

Wat kan ik nog meer doen?
Vele handjes maken (zwaar) werk licht. Het BPT zou graag per straat of combinatie van straten een straatvertegenwoordiger willen hebben. Op dit moment is dat nog niet het geval. Kijk op de pagina 'Het team' en zie of voor jou straat nog een vacature is.

Nieuws en tips

WhatsApp BPT Binnenbijster - Buurtpreventie Waspik

08-01-2019 | WhatsApp groep

Start WhatsApp-groep BPT Binnenbijster

Het BPT Binnenbijster heeft al geruime tijd een WhatsApp groep.
Om e.e.a. soepel te laten verlopen hebben we hieronder voor de werking enkele gebruiksregels opgesteld.

Lees meer
tip BPT Binnenbijster - Buurtpreventie Waspik

28-12-2018 | Start van nieuwe website

Sinds eind 2018 is er een gezamenlijke website voor alle Buurt Preventie Teams (BPT's) die in Waspik actief zijn en participeren in het gebruik van deze website. Naast de BPT's vindt u hier ook informatie over de aanwezige WhatsApp groepen.

Lees meer

Werkgebied BPT Binnenbijster

Kaartje Gebied Binnenbijster

Team BPT Binnenbijster

Het BPT is een informele organisatie van vrijwilligers.

Coördinator: Rene van de Grint 
Plv. coordinatoren: Johan Broeders / Anton Brokx
Penningmeester: Koen van Gijzel
Websitebeheer: Piet van Ool
Straatvertegenwoordigers Genoemd in de brief van de opstart van het BPT

De coördinator stuurt het BPT aan. Hij is ook degene die namens het BPT in (direct) contact staat met politie en gemeente.

Straatvertegenwoordigers

Een straatvertegenwoordiger zorgt ervoor dat de bewoners van zijn straat op de hoogte worden gesteld van activiteiten van het BPT, helpt mee actviteiten op te zetten en kan meldingsformulieren ontvangen om door te spelen aan de coordinator. Heb je interesse neem dan contact op. Veel tijd zal het je op jaarbasis niet kosten. 

We vermelden hier voor welke straat een straatvertegenwoordiger bekend is en waar we nog aanvuling zoeken: 

Leeuwerik

2 benoemd

Watersnip

1 benoemd, nog 1 gevraagd

Kemphaan en Rietzanger en Roerdomp

1 benoemd, nog 1 gevraagd

Goudplevier en Geelgors

6 benoemd

Koperwiek en Stationslaan

0 benoemd, 2 gevraagd

Wulp en Tureluur

1 benoemd, nog 1 gevraagd

Downloads

Mocht u liever op papier uw melding doen print dan dit bestand en lever het in bij een van de BPT leden.